Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16034
Title: Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Haiyang Shiyou 981 tại vùng biển của Việt Nam và những vấn đề pháp luật quốc tê
Authors: Đinh Ngọc Vượng
Keywords: Haiyang Shiyou 981
Luật pháp quốc tế
Trung Quốc
Việt Nam
Abstract: Từ đầu tháng 5 năm 2014 Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Haiyang Shiyou 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. Trung Quốc đang vi phạm nghiệm trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hiệp quốc về luật biển năm 1982. Việt Nam cần kiên quyết đấu tranh bằng các biện pháp hòa bình, trong đó có biện pháp kiện Trung Quốc ra các cơ quan tài phán quốc tế đề bác bỏ đường chín đoạn do Trung Quốc tự áp đặt trong Biển Đông
Issue Date: 2014
Format: tr. 3-10, .pdf
Source: Tạp chí Khoa học Pháp lý. Năm 2014. Số 3
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.