Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16157
Title: Bài nói chuyện của ông Trường Chinh, Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội, tại cuộc Mít tinh của đồng bào Thủ đô hoan nghênh những vị lãnh đạo Nhà nước (15-7-1960)
Authors: Trường Chinh
Keywords: Kỳ họp 1
Khóa II
Mít tinh
Nói chuyện
Thủ đô
Ủy ban thường vụ Quốc hội
Abstract: Khái quát lại vấn đề phát triển kinh tế và văn hóa, vấn đề đấu tranh thống nhất nước nhà. Tán dương, hoan nghênh những thành tích mà đồng bào đã đạt được hoàn thành vượt mức kế hoạch
Date Created: 15-07-1960
Issue Date: 1960
Format: tr. 285-287, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 6.7 đến ngày 15.7.1960)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 53.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.