Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/16232
Title: Tham luận của ông Phan Trữ, đại biểu Thanh Hóa về vấn đề chăn nuôi gia súc
Authors: Phan Trữ
Authors: Phan Trữ
Keywords: Chăn nuôi gia súc
Kỳ họp 2
Khóa II
Tham luận
Chăn nuôi
Gia súc
Abstract: Những biện pháp về chăn nuôi gia súc của Chính phủ. Đề xuất về nhiệm vụ phát triển đàn gia súc; Tổ chức chăn nuôi; Biện pháp cung cấp thịt, giải quyết thức ăn và phòng bệnh;Chính sách đối với chăn nuôi.
Date Created: 11 đến 20-4-1961
Issue Date: 1961
Format: tr. 508-512, .pdf
Source: Quốc hội khóa II. Kỳ họp lần thứ 2
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 74.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.