Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16281
Title: Lời phát biểu của ông Phạm Văn Đồng, thay mặt Chủ tịch đoàn của kỳ họp Quốc hội
Authors: Phạm Văn Đồng
Keywords: Kỳ họp 3
Khóa II
Lời phát biểu
Quốc hội
Abstract: Kêu gọi nhân dân yêu chuộng hòa bình và tự do khắp nơi trên thế giới đồng tình và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam. Khẳng đinh sức mạnh và quyết tâm chiến thắng của dân tộc Việt Nam
Date Created: 23 đến 27-10-1961
Issue Date: 1961
Format: tr. 213-214, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 23.10 đến ngày 27.10.1961)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 43.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,56 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.