Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16282
Title: Lời bế mạc của Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh
Authors: Trường Chinh
Keywords: Kỳ họp 3
Khóa II
Lời bế mạc
Quốc hội
Abstract: Nhận xét khái quát tình hình các vấn đề của kỳ họp và tuyên bố kết thúc kỳ họp thứ ba
Date Created: 23 đến 27-10-1961
Issue Date: 1961
Format: tr. 207, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 23.10 đến ngày 27.10.1961)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 44.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 985,75 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.