Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16367
Title: Tham luận của ông Nguyễn Văn Phúc, đại biểu Hà Nội về việc tăng cường quản lý tài chính và việc chấp hành ngân sách địa phương
Authors: Nguyễn Văn Phúc
Keywords: Kỳ họp 4
Khóa II
Ngân sách địa phương
Quản lý tài chính
Tham luận
Abstract: Trình bày kết quả bội thu ở thành phố Hà Nội. Đưa ra nhận xét về công tác kiểm tra tài chính và phân tích hoạt động kinh tế ở các cơ sở kinh tế của địa phương và của trung ương
Date Created: 17 đến 26-4-1962
Issue Date: 1962
Format: tr. 330-331, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá II.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 17.4 đến ngày 26.4.1962)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 57.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,97 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.