Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16379
Title: Tham luận của ông Nguyễn Văn Chi, đại biểu Khánh Hòa về vấn đề biên chế Nhà nước
Authors: Nguyễn Văn Chi
Keywords: Biên chế Nhà nước
Kỳ họp 4
Khóa II
Tham luận
Abstract: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng gây lãng phí sức người sức của trong bộ máy Nhà nước. Những đề nghị để đảm bảo tổ chức bộ máy Nhà nước được gọn nhẹ và số biên chế được chặt chẽ
Date Created: 17 đến 26-4-1962
Issue Date: 1962
Format: tr. 377-380, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá II.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 17.4 đến ngày 26.4.1962)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 69.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.