Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16381
Title: Tham luận của ông Nguyễn Duy Khâm, đại biểu Trà vinh về công tác thống kê trong việc quản lý kế hoạch, quản lý kinh tế
Authors: Nguyễn Duy Khâm
Keywords: Công tác thống kê
Kỳ họp 4
Khóa II
Quản ký kinh tế
Quản lý kế hoạch
Tham luận
Abstract: Trình bày thực trạng và nêu khó khăn trong công tác thống kê trong quản lý kế hoạch và quản lý kinh tế
Date Created: 17 đến 26-4-1962
Issue Date: 1962
Format: tr. 384-387, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá II.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 17.4 đến ngày 26.4.1962)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 71.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,85 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.