Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16390
Title: Tham luận của Pháp sư Thích Trí Độ, đại biểu Hà Nội, lên án Mỹ - Diệm khủng bố, tàn sát đồng bào miền Nam và vạch trần cách đối xử của Mỹ - Diệm đối với Phật giáo ở miền Nam Việt Nam
Authors: Thích Trí Độ
Keywords: Mỹ - Diệm
Phật giáo
Tham luận
Việt Nam
Đồng bào miền Nam
Kỳ họp 4
Khóa II
Khủng bố
Abstract: Lên án tội ác của Mỹ - Diệm đối với người Phật giáo. Những người yêu chuộng hòa bình, nhân đạo. Một việc quá tàn ác của quân Mỹ - Diệm
Date Created: 17 đến 26-4-1962
Issue Date: 1962
Format: tr. 416-418, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá II.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 17.4 đến ngày 26.4.1962)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 80.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.