Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16393
Title: Tham luận của ông Nguyễn Thúc Hào, đại biểu Nghệ An về vấn đề đấu tranh thống nhất và phong trào kết nghĩa Nghệ An - Quảng Ngãi
Authors: Nguyễn Thúc Hào
Keywords: Đấu tranh thống nhất
Kỳ họp 4
Khóa II
phong trào kết nghĩa Nghệ An - Quảng Ngãi
Tham luận
Abstract: Khẳng định tình kết nghĩa Nghệ An - Quảng Ngãi là một sức mạnh thúc đẩy nhân dân Quảng Ngãi đấu tranh giải phóng quê hương, nhân dân hai tỉnh đấu tranh cho sự nghiệp thống nhất nước nhà. Mở ra các chiến dịch mới, chiến dịch An- Ngãi quật khởi đã kết thúc
Date Created: 17 đến 26-4-1962
Issue Date: 1962
Format: tr. 427-431, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá II.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 17.4 đến ngày 26.4.1962)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 83.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.