Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16440
Title: Tham luận của ông Dương Đức Hiền, đại biểu Bắc Ninh, về dự luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp
Authors: Dương Đức Hiền
Keywords: Dự luật tổ chức
Hội đồng nhân dân
Kỳ họp 5
Khóa II
Tham luận
Ủy ban hành chính các cấp
Abstract: Trình bày ý kiến liên quan đến dự luật tổ chức Hội đồng nhân dân cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn và việc lập ban của Hội đồng nhân dân
Date Created: 22 đến 27-10-1962
Issue Date: 1962
Format: tr. 128-132, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 22.10 đến ngày 27.10.1962)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.