Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16464
Title: Lời chào mừng Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Authors: Nguyễn Quang Hiếu
Keywords: Kỳ họp 5
Khóa II
Lời chào mừng
Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam
Quốc hội nước Việt nam dân chủ cộng hòa
Abstract: Giáo sư Nguyễn Quang Hiếu, trưởng đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam gửi lời cảm tạ đến Quốc hội, Chính phủ nước Việt Nam và toàn thể đồng bào miền Bắc đã tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân miền Nam Việt Nam c
Date Created: 23-10-1962
Issue Date: 1962
Format: tr. 213-217, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 22.10 đến ngày 27.10.1962)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 48.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.