Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16465
Title: Đáp từ của chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh, thay mặt Chủ tịch đoàn của kỳ họp
Authors: Trường Chinh
Keywords: Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam
Nguyễn Văn Hiếu
Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội
Đáp từ
Kỳ họp 5
Khóa II
Abstract: Gửi lời cảm ơn đến đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam do giáo sư Nguyễn Văn Hiếu dẫn đầu ra thăm miền Bắc và dự kỳ họp đồng thời khái quát lại những thắng lợi mà Việt Nam đã đạt được trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước.
Date Created: 23-10-1962
Issue Date: 1962
Format: tr. 218-220, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 22.10 đến ngày 27.10.1962)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 49.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.