Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16494
Title: Thuyết trình của Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội về dự án kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân 5 năm lần thứ nhất và kế hoạch Nhà nước năm 1963
Keywords: Ủy ban kế hoạch và ngân sách
Quốc hội
Thuyết trình
1963
Kế hoạch Nhà nước
Kỳ họp 6
Khóa II
Abstract: Nhận định những thắng lợi mà nhân dân đã đạt được trong thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và đề xuất một số ý kiến về phát triển công nghiệp, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh nội ngoại thương...Trình bày phương hướng và chỉ tiêu kế hoạch Nhà
Date Created: 28-4 đến 8-5-1963
Issue Date: 1963
Format: tr. 177-187, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 28.4 đến ngày 8.5.1963)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,97 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.