Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16499
Title: Tham luận của ông Nguyễn Tế, đại biểu Nghệ An, về vấn đề tăng cường cung cấp điện để phục vụ nông nghiệp
Keywords: Cung cấp điện
Kỳ họp 6
Khóa II
Nông nghiệp
Tham luận
Abstract: Đưa ra một số vấn đề để hoàn thành tốt những nhiệm vụ của điện lực nhằm cung cấp điện cho nông nghiệp sản xuất trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất
Date Created: 28-4 đến 8-5-1963
Issue Date: 1963
Format: tr. 211-213, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 28.4 đến ngày 8.5.1963)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,56 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.