Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16506
Title: Tham luận của ông Nguyễn Sĩ Phong, đại biểu Nghệ An, về vấn đề phát triển công nghiệp địa phương và thủ công nghiệp
Keywords: Kỳ họp 6
Khóa II
Phát triển công nghiệp
Tham luận
Thủ công nghiệp
Abstract: Báo cáo về những thành tích đạt được, bên cạnh đó vẫn còn những khuyết điểm và nhược điểm về phát triển công nghiệp địa phương. Trình bày vai trò và những biện pháp để làm tròn được nhiệm vụ của ngành công nghiệp địa phương và thủ công nghiệp
Date Created: 28-4 đến 8-5-1963
Issue Date: 1963
Format: tr. 234-236, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 28.4 đến ngày 8.5.1963)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 25.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.