Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16521
Title: Tham luận của ông Tạ Quang Bửu, đại biểu Hải Phòng, về vấn đề quản lý cán bộ kỹ thuật
Keywords: Cán bộ kỹ thuật
Kỳ họp 6
Khóa II
Quản lý
Tham luận
Abstract: Ý kiến cá nhân về tình hình sử dụng và bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật, những thiếu sót đáng lo ngại, nhưng vẫn có mọi điều kiện để khắc phục
Date Created: 28-4 đến 8-5-1963
Issue Date: 1963
Format: tr. 289-293, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 28.4 đến ngày 8.5.1963)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 40.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.