Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16561
Title: Tham luận của ông Nguyễn Tấn Gi Trọng, đại biểu Nam Định,về cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam chống đế quốc Mỹ và bọn Ngô Đình Diệm
Keywords: Tham luận
Khóa II
Ngô Đình Diệm
Cuộc đấu tranh
Đế quốc Mỹ
Đồng bào miền Nam
Kỳ họp 6
Abstract: Cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam chống Mỹ - Diệm đang ở trong một giai đoạn quyết liệt và cực kỳ gian khổ. Nhưng đồng bào miền Nam anh dũng chiến đấu, chịu đựng hy sinh , đoàn kết quanh Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đã thu được nhiều thắng lợi
Date Created: 28-4 đến 8-5-1963
Issue Date: 1963
Format: tr. 446- 449, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 28.4 đến ngày 8.5.1963)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 80.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.