Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16562
Title: Tham luận của ông Y - NGÔNG NIEKĐAM, đại biểu Đắc Lắc, về phong trào yêu nước của đồng bào Tây Nguyên
Keywords: Đồng bào Tây Nguyên
Kỳ họp 6
Khóa II
Phong trào yêu nước
Tham luận
Abstract: Bài phát biểu nêu những hy sinh gian khổ, anh dũng trong cuộc đấu tranh chống Mỹ - Diệm của đồng bào miền Nam và đồng bào Tây Nguyên đồng thời ghi nhận những cố gắng lớn lao trong sản xuất và đấu tranh của đồng bào Tây Nguyên
Date Created: 28-4 đến 8-5-1963
Issue Date: 1963
Format: tr. 450-453, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 28.4 đến ngày 8.5.1963)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 81.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.