Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16564
Title: Tham luận của ông Trần Văn Nguyên, đại biểu Gia Định, về phong trào đấu tranh phá " ấp chiến lược " của đồng bào miền Nam
Keywords: Ấp chiến lược
Đồng bào miền Nam
Kỳ họp 6
Khóa II
Phong trào đấu tranh
Tham luận
Abstract: Chính sách lập " Ấp chiến lược" của Mỹ - Diệm; Phá " ấp chiến lược" là một đấu tranh giằng co, vô cùng ác liệt và vĩ đại của đồng bào miền Nam; Thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ về tay đồng bào ta ở miền Nam
Date Created: 28-4 đến 8-5-1963
Issue Date: 1963
Format: tr. 457-461, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 28.4 đến ngày 8.5.1963)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 83.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.