Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16606
Title: Báo cáo về việc Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép bắt giam và truy tố Nguyễn Huy Thung, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Đông, can tội cố ý giết vợ có dự mưu
Keywords: Khóa II
Nguyễn Huy Thung
Quốc hội
Truy tố
Báo cáo
Bắt giam
Giết vợ
Kỳ họp 7
Abstract: Báo cáo diến biến vụ án giết vợ của đại biểu tỉnh Hà Đông Nguyễn Huy Thông và đưa ra quyết định bắt giam và xét tội Nguyễn Huy Thung
Date Created: 27 đến 30-10-1963
Issue Date: 1963
Format: tr. 27, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 27.10 đến ngày 30.10.1963)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 799,81 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.