Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16676
Title: Tham luận về vấn đề công tác thủy lợi là biện pháp hàng đấu trong phát triển sản xuất nông nghiệp
Authors: Nguyễn Vĩnh
Keywords: Công tác thủy lợi
Kỳ họp 8
Khóa II
Phát triển
Sản xuất nông nghiệp
Tham luận
Abstract: Tình hình công tác thủy lợi của tình Hải Dương, một trong biện pháp quan trọng trong nông nghiệp. Đưa ra phương hướng nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp của Hải Dương và giải quyết hai vấn đề lương thực và thực phẩm
Date Created: 29-3 đến 4-4-1964
Issue Date: 1964
Format: tr. 188-191, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá II.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 29.3 đến ngày 4.4.1964)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 27.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.