Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16693
Title: Tham luận tỏ thái độ đối với các báo cáo của Hội đồng Chính phủ và nêu ý kiến về một số vấn đề trong tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1963 và nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1964
Authors: Nguyễn Tấn Gi Trọng
Keywords: Tham luận
Nhiệm vụ
Thái độ
Kế hoạch Nhà nước
Kế hoạch Nhà nước
Kỳ họp 8
Khóa II
1963
1964
Báo cáo
Hội đồng Chính phủ
Abstract: Thay mặt đoàn đại biểu Đảng dân chủ Việt Nam trong Quốc hội thể hiện sự tin 4ởng tuyệt đối với những thành công, thành tích mà Hội nghị chính trị đặc biệt đã mang lại và nhận thấy rõ nhiệm vụ nặng nề của Kế hoạch Nhà nước năm 1964
Date Created: 29-3 đến 4-4-1964
Issue Date: 1964
Format: tr. 251-255, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá II.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 29.3 đến ngày 4.4.1964)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 44.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.