Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/16696
Title: Tham luận về việc đồng bào miền Nam kiên quyết đánh bại đế quốc Mỹ và bọn tay sai, giải phóng miền Nam, tiến tới hòa bình thống nhất đất nước
Authors: Trần Huy Liệu, đại biểu Nam Định
Authors: Trần Huy Liệu, đại biểu Nam Định
Keywords: Thống nhất đất nước
Khóa II
Tham luận
Đế quốc Mỹ
Đồng bào miền Nam
Giải phóng miền Nam
Kỳ họp 8
Abstract: Khẳng định lại tinh thần kiên quyết đánh bại đế quốc Mỹ và bọn tay sai của đồng bào miền Nam từ đó tiến tới hòa bình thống nhất đất nước, giành lại độc lập dân tộc
Date Created: 29-3 đến 4-4-1964
Issue Date: 1964
Format: tr. 267-271, .pdf
Source: Quốc hội khoá II. Kỳ họp lần thứ 8
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 47.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.