Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16698
Title: Tham luận về thái độ của phụ nữ đối với cuộc cách mạng giải phóng miền Nam Việt Nam
Authors: Phan Thị An
Keywords: Giải phóng miền Nam
Kỳ họp 8
Khóa II
Phụ nữ
Thái độ
Tham luận
Abstract: Thái độ của phụ nữ toàn thế giới điển hình như ở các nước Anh, Pháp, Ca- Na- Đa, Thủy Điển, Phần Lan, Đan Mạch....đều phát động phong trào chống Mỹ ủng hộ miền Nam Việt Nam
Date Created: 29-3 đến 4-4-1964
Issue Date: 1964
Format: tr. 275-278, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá II.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 29.3 đến ngày 4.4.1964)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 49.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.