Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16790
Title: Tham luận về vấn đề phát triển sản xuất nông nghiệp kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở Vĩnh Phúc
Keywords: Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất
Kỳ họp 1
Khóa III
Nông nghiệp
Tham luận
Vĩnh Phúc
Abstract: Trình bày phương hướng sản xuất trong thời gian tới của Vĩnh Phúc: về mặt 4 4ởng, về mặt thủy lợi, về phân bón, về giống các loại cây trồng, phong trào thi đua yêu nước, củng cố hợp tác xã và những mặt khác (trồng rừng, tiết kiệm để xuất khẩu hàng...); ki
Date Created: 25-6-1964 đến 3-7-1964
Issue Date: 1964
Format: tr. 187-191, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 25.6 đến ngày 3.7.1964)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 29.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.