Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16805
Title: Tham luận về việc đẩy mạnh công tác giao thông, vận tải ở nông thôn và ở miền núi để thiết thực phục vụ cho nông nghiệp phát triển
Keywords: Nông nghiệp
Nông thôn
Tham luận
Thanh Hóa
Giao thông vận tải
Kỳ họp 1
Khóa III
Miền núi
Abstract: Nêu 2 ví dụ về số công đầu 4 vào sản xuất nông nghiệp để làm rõ nhận định giảm số công trong giao thông vận tải sẽ cải tiện sản xuất nông nghiệp; những hạn chế trong giao thông vận tải ở Thanh Hóa và đề xuất một số kiến nghị cải thiện
Date Created: 25-6-1964 đến 3-7-1964
Issue Date: 1964
Format: tr. 240-242, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 25.6 đến ngày 3.7.1964)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 44.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.