Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16821
Title: Tham luận về phong trào phản chiến của nhân dân Mỹ
Authors: Đỗ Xuân Sảng
Keywords: Kỳ họp 1
Khóa III
Nhân dân Mỹ
Phong trào phản chiến
Tham luận
Abstract: Trình bày về sự ủng hộ của nhân dân yêu hòa bình trên khắp thế giới về cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam; những tội ác và thất bại liên tiếp của Mỹ trên chiến trường; quá trình nhận thức sự thật về cuộc chiến tranh phi nghĩa ở Việt Nam của nhân dân Mỹ
Date Created: 25-6-1964 đến 3-7-1964
Issue Date: 1964
Format: tr. 292-297, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 25.6 đến ngày 3.7.1964)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 60.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.