Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16824
Title: Tham luận tố cáo những tội ác của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai ở miền Nam đối với các tôn giáo
Authors: Hoàng Minh Viễn
Keywords: Tay sai
Tội ác
Tôn giáo
Tham luận
Kỳ họp 1
Khóa III
Miền Nam
Mỹ
Abstract: Đưa ra những số liệu cụ thể về tội ác và thủ đoạn của Mỹ đối với các tôn giáo trong chiến tranh xâm lược Việt Nam; khẳng định niềm tin vào 4ơng lai thống nhất đất nước
Date Created: 25-6-1964 đến 3-7-1964
Issue Date: 1964
Format: tr. 305-307, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 25.6 đến ngày 3.7.1964)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 63.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.