Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16827
Title: Tham luận về tình hình cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào Tây Nguyên
Authors: Y Wang
Keywords: Đấu tranh chống Mỹ
Kỳ họp 1
Khóa III
Tây Nguyên
Tham luận
Abstract: Tố cáo tội ác và thủ đoạn của Mỹ trong chiến tranh tại Tây Nguyên; tinh thần chiến đấu ngoan cường và những thắng lợi của nhân dân Tây Nguyên; những thành tựu đạt được trong khôi phục sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh; quyết tâm kháng chiến vì 4ơng
Date Created: 25-6-1964 đến 3-7-1964
Issue Date: 1964
Format: tr. 315-317, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 25.6 đến ngày 3.7.1964)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 66.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.