Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16856
Title: Tham luận tố cáo hành động tội ác của đế quốc Mỹ ở miền Nam Việt Nam và tỏ lòng tin 4ởng tín đồ Tin lành
Authors: Bùi Hoành Thử
Keywords: Tham luận
Mỹ
Tội ác
Đạo Tin lành
Kỳ họp 1
Khóa III
Miền Nam
Abstract: Tố cáo những tội ác và thủ đoạn của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam; thể hiện tinh thần kháng chiến ngoan cường của tín đồ Tin lành trong kháng chiến; đề xuất một số kiến nghị: nghiên cứu hình thức cổ vũ nhân dân miền Bắc trong đấu tranh, giữ gìn miền Bắc đ
Date Created: 25-6-1964 đến 3-7-1964
Issue Date: 1964
Format: tr. 433-437, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 25.6 đến ngày 3.7.1964)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 95.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.