Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16864
Title: Nghị quyết về báo cáo chính trị của Hội đồng Chính phủ
Authors: Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Keywords: Báo cáo chính trị
Hội đồng Chính phủ
Kỳ họp 1
Khóa III
Nghị quyết
Abstract: Toàn văn Nghị quyết ngày 3 tháng 7 năm 1964 về báo cáo chính trị của Hội đồng Chính phủ: tán thành sự đánh giá của chính phủ về tình hình các địa phương, về những cố gắng mới và những thắng lợi của nhân dân…
Date Created: 3-7-1964
Issue Date: 1964
Format: tr. 471-473, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 25.6 đến ngày 3.7.1964)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 103.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.