Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16880
Title: Phật giáo tích cực ủng hộ công cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của 30 triệu đồng bào ta
Authors: Thích Trí Độ
Keywords: Đấu tranh
Đế quốc Mỹ
Kỳ họp 2
Khóa III
Phật giáo
Abstract: Nội dung bản tuyên bố của Phật giáo ngày 02/03/1065 : nhiệt liệt hoan nghênh và hoàn toàn nhất trí với bản tuyên bố của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam và Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam; mỗi phật tử Việt Nam nguyện phát huy truyền thống yêu nước bả
Date Created: 07-04 đến 10-04-1965
Issue Date: 1965
Format: tr. 101-103, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 7.4 đến ngày 10.4.1965)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.