Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16883
Title: Sẵn sàng chiến đấu và đẩy mạnh sản xuất
Authors: Hoàng Công Tựu
Keywords: Chiến đấu
Kỳ họp 2
Khóa III
Nghệ An
Sản xuất
Abstract: Tuyên dương một số gương chiến đấu dũng cảm trong cuộc chiến đấu của quân và dân Nghệ An kiên quyết chống Mỹ để bảo vệ thành quả cách mạng của mình. Phương hướng, mục tiêu của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới nhằm khắc phục các khó khăn, nỗ lực hơn nữa ho
Date Created: 07-04 đến 10-04-1965
Issue Date: 1965
Format: tr. 112-115, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 7.4 đến ngày 10.4.1965)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,49 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.