Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16899
Title: Tham luận tố cáo những tội ác đẫm máu của đế quốc Mỹ đối với đồng bào Tây Nguyên và nói lên quyết tâm của dân tộc Tây Nguyên đánh thắng giặc Mỹ xâm lược
Authors: Y Ngông Niê KĐăm
Keywords: Tham luận
Đấu tranh
Đế quốc Mỹ
Kỳ họp 2
Khóa III
Tây Nguyên
Abstract: Tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ và tinh thần chiến đấu anh dũng của nhân dân Tây Nguyên. Bày tỏ lòng quyết tâm của đồng bào Tây Nguyên sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn nhất, tiến lên hàng đầu anh dũng làm tròn nhiệm vụ
Date Created: 07-04 đến 10-04-1965
Issue Date: 1965
Format: tr. 160-162, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 7.4 đến ngày 10.4.1965)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 32.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.