Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16938
Title: Một số ý kiến và nhận định về hành động vô nhân đạo của đế quốc Mỹ đối với đồng bào ta
Authors: Trần Hữu Tước
Keywords: Hành động vô nhân đạo
Kỳ họp 3
Kháng chiến chống Mỹ
Khóa III
Mỹ
Tham luận
Abstract: Tố cáo những tội ác và thủ đoạn của Mỹ trong chiến tranh xâm lược ở hai miền Nam Bắc. Phân tích những nguyên nhân của việc tái diễn chiến tranh ở Việt Nam. Niềm tin vào 4ơng lai độc lập dân tộc, thống nhất đất nước
Date Created: 15-4-1966 đến 22-4-1966
Issue Date: 1966
Format: tr. 240-247, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 15.4 đến ngày 22.4.1966)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 23.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.