Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16941
Title: Một năm sản xuất và chiến đấu chống đế quốc Mỹ phá hoại và xâm lược
Authors: Hoàng Công Tựu
Keywords: Chiến đấu
Kỳ họp 3
Kháng chiến chống Mỹ
Khóa III
Sản xuất
Tham luận
Abstract: Trình bày những thành tựu đạt được trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải... Những điều rút ra sau một năm sản xuất và chiến đấu: đường lối và chủ trương của Đảng, Nhà nước là hoàn toàn đúng, càng chiến đấu chống Mỹ càng tỏ rõ nhân dâ
Date Created: 15-4-1966 đến 22-4-1966
Issue Date: 1966
Format: tr. 258-264, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 15.4 đến ngày 22.4.1966)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 26.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.