Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16942
Title: Sản xuất nông nghiệp bảo đảm lương thực trong hoàn cảnh có chiến tranh, để chiến đấu thắng lợi
Authors: Nguyễn Văn Minh
Keywords: Chiến tranh
Kỳ họp 3
Khóa III
Lương thực
Nông nghiệp
Tham luận
Abstract: Trình bày những thành tựu đạt được trong sản xuất nông nghiệp và chiến đấu chống Mỹ của Hà Tĩnh. Khẳng định quyết tâm đoàn kết kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, thống nhất đất nước
Date Created: 15-4-1966 đến 22-4-1966
Issue Date: 1966
Format: tr. 265-269, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 15.4 đến ngày 22.4.1966)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 27.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.