Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16949
Title: Sản xuất và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ
Authors: Phan Điền
Keywords: Chiến đấu
Kỳ họp 3
Kháng chiến chống Mỹ
Khóa III
Sản xuất
Tham luận
Abstract: Trình bày tội ác và thủ đoạn của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Những thắng lợi của nhân dân Hà Nam trong sản xuất công nghiệp, nghề muối, nghề cá... và chiến đấu.
Date Created: 15-4-1966 đến 22-4-1966
Issue Date: 1966
Format: tr. 301-304, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 15.4 đến ngày 22.4.1966)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 34.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.