Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16950
Title: Công tác đông y trong thời chiến
Authors: Đặng Văn Cáp
Keywords: Chiến tranh
Đông y
Kỳ họp 3
Khóa III
Tham luận
Abstract: Trình bày những thành tựu đạt được và những khó khăn trong công tác đông y trong thời chiến: thường xuyên thiếu thuốc, chưa chấp hành đúng chỉ thị của Đảng và Chính phủ nên công tác kết hợp đông và tây y chưa đạt kết quả tốt
Date Created: 15-4-1966 đến 22-4-1966
Issue Date: 1966
Format: tr. 305-307, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 15.4 đến ngày 22.4.1966)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 35.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.