Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16953
Title: Phòng chữa bệnh vàng lụi
Authors: Trịnh Xuân Bái
Keywords: Bệnh vàng lụi
Kỳ họp 3
Khóa III
Tham luận
Abstract: Trình bày những thiệt hại do bệnh vàng lụi gây ra. Những kinh nghiệm và biện pháp chống bệnh vàng lụi: phát hiện kịp thời, phòng trước khi mộng mạ và khi lúa bén lá hẹ, thay đổi giống tốt, chuẩn bị phân, vôi, tro sẵn...
Date Created: 15-4-1966 đến 22-4-1966
Issue Date: 1966
Format: tr. 320-321, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 15.4 đến ngày 22.4.1966)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 38.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.