Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16956
Title: Lên án giặc Mỹ tan sát đồng bào các tôn giáo và bày tỏ quyết tâm chống Mỹ, cứu nước của đồng bào theo đạo Tin Lành
Authors: Bùi Hoành Thử
Keywords: Tham luận
Tàn sát
Tội ác
Đạo Tin Lành
Kỳ họp 3
Khóa III
Mỹ
Abstract: Trình bày tội ác tàn sát đồng bào các tôn giáo của đế quốc Mỹ. Quyết tâm chống Mỹ, cứu nước và niềm tin vào 4ơng lai thống nhất đất nước, xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa của đồng bào Tin Lành.
Date Created: 15-4-1966 đến 22-4-1966
Issue Date: 1966
Format: tr. 330-332, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 15.4 đến ngày 22.4.1966)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 41.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.