Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16967
Title: Tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ tàn sát đồng bào công giáo
Authors: Hồ Thành Biên
Keywords: Công giáo
Kỳ họp 3
Kháng chiến chống Mỹ
Khóa III
Tham luận
Abstract: Trình bày những tội ác và thủ đoạn của Mỹ trong tàn sát đồng bào Công giáo, Phật giáo, Cao Đài, Hòa hảo. Kêu gọi các tôn giáo cùng nhau đoàn kết chống Mỹ, quyết tâm kháng chiến thành công của tín đồ Công giáo
Date Created: 15-4-1966 đến 22-4-1966
Issue Date: 1966
Format: tr. 373-376, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 15.4 đến ngày 22.4.1966)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 52.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.