Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/16970
Title: Chiến tranh tiêu thổ của Mỹ ở miền Nam, Việt Nam
Authors: Nguyễn Văn Hưởng, đại biểu Long Xuyên
Authors: Nguyễn Văn Hưởng, đại biểu Long Xuyên
Keywords: Chiến tranh tiêu thổ
Kỳ họp 3
Khóa III
Miền Nam
Mỹ
Tham luận
Abstract: Trình bày về tội ác và thủ đoạn của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam và sự lên án của nhân dân Mỹ và thế giới về cuộc chiến tranh phi nghĩa này. Kêu gọi sự ủng hộ của trí thức miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ và niềm tin thắng lợi trong tương lai
Date Created: 15-4-1966 đến 22-4-1966
Issue Date: 1966
Format: tr. 383-390, .pdf
Source: Quốc hội khóa III. Kỳ họp lần thứ 3
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 55.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.