Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16973
Title: Phong trào phụ nữ miền Nam
Authors: Lê thị Xuyến
Keywords: Kỳ họp 3
Khóa III
Phong trào phụ nữ miền Nam
Tham luận
Abstract: Trình bày những tội ác của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Những đóng góp của phụ nữ miền Nam trong chiến đấu và sản xuất. Quyết tâm kháng chiến chống Mỹ thành công, thống nhất đất nước của phụ nữ
Date Created: 15-4-1966 đến 22-4-1966
Issue Date: 1966
Format: tr. 404-407, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 15.4 đến ngày 22.4.1966)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 58.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.