Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16974
Title: Lên án tội ác của đế quốc Mỹ và tay sai đối với đồng bào Tây Nguyên
Authors: Nay Phin
Keywords: Kỳ họp 3
Kháng chiến chống Mỹ
Khóa III
Tây Nguyên
Tham luận
Abstract: Lên án tội ác của đế quốc Mỹ và tay sai đối với đồng bào Tây Nguyên trong chiến tranh. Khẳng định quyết tâm kháng chiến chống Mỹ thành công, thống nhất đất nước của nhân dân Tây Nguyên
Date Created: 15-4-1966 đến 22-4-1966
Issue Date: 1966
Format: tr. 408-412, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 15.4 đến ngày 22.4.1966)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 59.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.