Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16975
Title: Không ngừng củng cố địa vị của Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam là người đại diện chân chính duy nhất của nhân dân miền Nam
Authors: Trần Công Tường
Keywords: Kỳ họp 3
Khóa III
Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam
Người đại diện chân chính duy nhất
Nhân dân miền Nam
Tham luận
Abstract: Trình bày tội ác của đế quốc Mỹ và tay sai trong chiến tranh Việt Nam. Phân tích chứng minh cho quan điểm: phải không ngừng củng cố Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam là người đại diện chân chính duy nhất của nhân dân miền Nam
Date Created: 15-4-1966 đến 22-4-1966
Issue Date: 1966
Format: tr. 413-420, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 15.4 đến ngày 22.4.1966)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 60.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.