Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16990
Title: Vấn đề thời vụ
Authors: Trần Đăng Khoa
Keywords: Kỳ họp 3
Khóa III
Tham luận
Thời vụ
Abstract: Trình bày về 2 yếu tố cơ bản tác động đến sinh lý cây trồng, năng suất mùa màng là thời tiết và kỹ thuật. Dựa vào lịch gì để chỉ đạo thời vụ: dựa vào lịch dương thì thời vụ mỗi năm, mỗi vụ ít thay đổi, dựa vào lịch âm thì nhất thiết phải căn cứ vào các ti
Date Created: 15-4-1966 đến 22-4-1966
Issue Date: 1966
Format: tr. 481-482, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 15.4 đến ngày 22.4.1966)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 75.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.