Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16991
Title: Lên án tội ác của đế quốc Mỹ
Authors: Phạm Quang Lược
Keywords: Kỳ họp 3
Khóa III
Mỹ
Tội ác
Tham luận
Abstract: Lên án tội ác và thủ đoạn của đế quốc Mỹ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. Những thắng lợi của nhân dân ta và sự ủng hộ của dư luận thế giới. Quyết tâm bảo vệ đất nước, thống nhất Tổ quốc
Date Created: 15-4-1966 đến 22-4-1966
Issue Date: 1966
Format: tr. 483-486, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 15.4 đến ngày 22.4.1966)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 76.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,86 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.