Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17014
Title: Báo cáo chính trị của Hội đồng Chính phủ nhan đề " Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta"
Keywords: Báo cáo chính trị
Hội đồng Chính phủ
Kỳ họp 4
Khóa III
Tiến lên!Toàn thắng ắt về ta
Abstract: Báo cáo chính trị của Hội đồng Chính phủ về tình hình đấu tranh của Việt Nam. Bản báo cáo có 3 phần: Miền Nam chiến thắng; Miền Bắc chiến thắng; Cả thế giới ủng hộ nhân dân ta
Date Created: 19 đến 22-5-1968
Issue Date: 1968
Format: tr. 19-43, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá III.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 19.5 đến ngày 22.5.1968)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 25,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.